หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ตำแหน่งครู พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูฯ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
34. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่3) [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายละเอียดท้ายประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับตำเหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิตึกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557) [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนานตำแหน่งพนักงานครุระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์ฯการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่7) พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานครูๆสายการสอนได้รับเงินเดือนในกรณ์ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานง้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์คุณสมบัติต้องห้ามเบื้องต้น พ.ศ.2564 และกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
สายด่วน
081-260-4759
นายก อบต.บ้านเนิน
ติดต่อหน่วยงาน
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  โทรศัพท์ : 056-708-783 ต่อ 11
  โทรสาร : 056-708-782
  E-mail อบต. : Bannoen@outlook.com
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06670404@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  แผนผังเว็บไซต์
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  จำนวนผู้เข้าชม 231,441 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10