หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 10  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ถึง 2 558 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชราชการ พ.ศ.2540 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
(1)    2    
 
 
 
 
สายด่วน
081-260-4759
นายก อบต.บ้านเนิน
ติดต่อหน่วยงาน
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  โทรศัพท์ : 056-708-783 ต่อ 11
  โทรสาร : 056-708-782
  E-mail อบต. : Bannoen@outlook.com
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06670404@dla.go.th
LINK เพิ่มเติม
   
  แผนผังเว็บไซต์
   
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
  จำนวนผู้เข้าชม 341,816 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10